نخست نیوز

نخست نیوز

اهدا بسته های متبرک به زائران در ایستگاه های مترو

دوشنبه 16 مرداد 1396-12:01
خادمان رضوی در ایام دهه کرامت در ایستگاه های قطار شهری با اهدا بسته های متبرک از زائران استقبال مینمایند عکاس : سید بهنام حسینی زهرائی