یادداشت ساعت ٢۵/ استراحت!

خواب آن هم در این اتوبوس های شهر مشهد، در میان انبوه جمعیت مسافران، آن هم در بین شلوغی و سروصدا و ازدحام بیش از حد، روی صندلی های سخت و خشن اتوبوس ها

  • امتیاز به مطلب (1) نفر

شماره خبر : 15133

یادداشت ساعت ٢۵/ استراحت!


خواب آن هم در این اتوبوس های شهر مشهد، در میان انبوه جمعیت مسافران، آن هم در بین شلوغی و سروصدا و ازدحام بیش از حد، روی صندلی های سخت و خشن اتوبوس ها جای تامل دارد.


یادداشت ساعت ٢۵/ استراحت!


نخست نیوز - محدباقر عطاریانی: خواب آن هم در این اتوبوس های شهر مشهد، در میان انبوه جمعیت مسافران، آن هم در بین شلوغی و سروصدا و ازدحام بیش از حد، روی صندلی های سخت و خشن اتوبوس ها جای تامل دارد.
داخل اتوبوس ها شما هم با افرادی برخورد کرده اید که به راحتی خواب هستند، گویی ساعت ها است که در خواب فرو رفته اند و در برابر سرو صدا و شلوغی و ... هیچ واکنشی نشان نمی دهند. عجیب است اما وقتی با برخی از آنها هم صحبت بشوی، می پذیری که حق دارند داخل اتوبوس به خواب فرو روند.
چندی پیش یکی از همین به خواب رفته ها وقتی اتوبوس به آخرین ایستگاه رسید، بیدار شد و به او گفتم خوب خوابیدی! در جوابم گفت: از صبح زود سرگذر بودم و پس از چند روز بیکاری در یک کار ساختمانی مشغول شدم. مجبورم در محیط کار خیلی خوب کار کنم تاعذرم را نخواهند. کار پیدا نمی شود به همین دلیل باید خوب کار کرد. وقتی هم که خوب کارکنی ، زیاد خسته می شود و اگر شما هم باشی داخل اتوبوس از فرط خستگی به خواب می روی.
انصافا حق داشت از این دست افراد آن هم در اتوبوس ها زیاد هستند خصوصا کارگرانی که در سرویس آخر اتوبوس راهی خانه ها هستند و به خواب عمیق فرود می روند. به راستی دنیای عجیبی داریم، عده ای به سختی کار می کنند و به دلیل خستگی زیاد در هر جایی به خواب می روند و عده ای هم ... !!

نظرات

ارسال نظر

  • چه کسانی می توانند حمایت از کالای ایرانی را تحقق بخشند؟

لينک اخبار و مطالب خواندنی خود را برای ما ارسال کنيد.