تاملی بر مهندسی فرهنگی در عصر توسعه

مهندسی فرهنگی چالشهای اساسی توسعه ملی و بین المللی را تصدیق نموده و چشم اندازی چند رشته ای در توسعه ابزارهای مدیریتی و كاربرد آنها در توسعه فرهنگ و تو

  • امتیاز به مطلب (0) نفر

شماره خبر : 25459

تاملی بر مهندسی فرهنگی در عصر توسعه


مهندسی فرهنگی چالشهای اساسی توسعه ملی و بین المللی را تصدیق نموده و چشم اندازی چند رشته ای در توسعه ابزارهای مدیریتی و كاربرد آنها در توسعه فرهنگ و توسعه اجتماعی – اقتصادی است.


تاملی بر مهندسی فرهنگی در عصر  توسعهبه گزارش نخست نیوز : حسین دشتبان: بي شك مواجه شدن با پديده پيچيده اي همچون فرهنگ و توصيف وتبيين موضوعي كه گستره وسيعي از زندگي فردي و اجتماعي جوامع انساني را فراگرفته است، ساده و آسان نيست ؛ زيرا اساسا فرهنگ پديده اي انساني است. پيچيدگي وسعت و كثرت ابعاد و اضلاع وجودي انسان، در عنصري اساسي به نام فرهنگ تجلي يافته است كه حاصل خصلت ها و ويژگي ها، گرايش ها، دانش ها و انگاره ها و آيين ها و مناسك انسان در ارتباط با خود، طبيعت، هستي، جامعه و خدا مي باشد. فرهنگ هر چند ضلعي از نظام اجتماعي است، اما تاثيرگذارترين عنصر درپويايي و پايايي تمدن ها و تاريخ هاي بشري بوده است.
پيچيده تر و دشوارتر از خود فرهنگ، مهندسي فرهنگ و مهندسي فرهنگي است. زيرا پديده فرهنگ حقيقت ظريف و دقيق و لطيفي است كه قابليت رشد، تكامل، انعطاف، زوال و فرسايش و انحطاط را در شرايطو وضعيت هاي مختلف داراست.
مهندسی فرهنگی رویكردی مفهومی به برنامه ریزی و مدیریت توسعه فرهنگی است كه برای پاسخگویی به مفاهیم درحال تغییر فرهنگ و طراحی راهبردهای عملی برای حل مشكلات ناشی از توسعه و تغییرات فرهنگی در یك جامعه است. علاوه بر این، مفهوم مهندسی فرهنگی بیانگر تغییر در مدیریت موسسات فرهنگی است و دلالت بر نیاز به برنامه ریزی راهبردی و راه حل های معتبر فنی برای چالشهای توسعه فرهنگی دارد. بعبارت دیگر مهندسی فرهنگی درباره سامانه ها، ‌فرایندها، آلترناتیوها و فرموله كردن راه حل های خلاق و مبتكرانه و كارآفرینانه برای چالشهای موجود در زمینه توسعه موسسات فرهنگی و پیشبرد مشاركت مردم در زندگی فرهنگی دارد.
اهمیت مهندسی فرهنگی وابسته به این حقیقت است كه تغییرات فرهنگی تنها به عنوان فرایندی تاریخی و تكاملی مورد بحث قرار نمی گیرد. بلكه مساله ای است كه با اندیشه زمان و مكان و پویایی جامعه و برنامه ریز ی بلند مدت (نظیر چشم انداز ١۴٠۴ جمهوری اسلامی ایران) و با نگاه بر آینده و آینده نگری و با توسعه حوزه های دیگر در آینده ملازمت و پیوستگی پیدا می كند. این بدان معناست كه پویایی فرهنگ (از این نظر كه تاثیراتش احتمالا در پرتو ایده های جدید و مقتضیات تحولات جامعه خلق یا مجددا خلق خواهد شد)، نه تنها از طریق وقایع تصادفی بلكه از طریق مهندسی فرهنگی تشدید می شود. بنابراین مهندسی فرهنگی نه تنها فقط روشی برای نگهداری و حفاظت از سنتهایی اصیل كه در معرض نابودی هستند بلكه درصدد یافتن و طراحی راه حلهایی برای چالشهای برخاسته از نتایج مناسبات و ارتباطات معاصر است. طبیعتا مهندسی فرهنگی چالشهای اساسی توسعه ملی و بین المللی را تصدیق نموده و چشم اندازی چند رشته ای در توسعه ابزارهای مدیریتی و كاربرد آنها در توسعه فرهنگ و توسعه اجتماعی – اقتصادی است.

نظرات

ارسال نظر

  • چه کسانی می توانند حمایت از کالای ایرانی را تحقق بخشند؟

لينک اخبار و مطالب خواندنی خود را برای ما ارسال کنيد.