افراد مذهبی عمری طولانی تر دارند چرا؟

افرادی که دارای وابستگی مذهبی هستند به طور متوسط تقریبا ۴ سال بیشتر از افراد بدون وابستگی مذهبی زندگی می کنند.

  • امتیاز به مطلب (0) نفر

شماره خبر : 41409

افراد مذهبی عمری طولانی تر دارند چرا؟


افرادی که دارای وابستگی مذهبی هستند به طور متوسط تقریبا ۴ سال بیشتر از افراد بدون وابستگی مذهبی زندگی می کنند.


افراد مذهبی عمری طولانی تر دارند چرا؟

به گزارش نخست نیوز، مطالعه ای جدید نشان می دهد که مذهب باعث افزایش طول عمر می شود.

این تحقیق روی ١٠٠٠ نفر در سراسر ایالات متحده انجام شد و محققین متوجه شدند افرادی که دارای وابستگی مذهبی هستند به طور متوسط تقریبا ۴ سال بیشتر از افراد بدون وابستگی مذهبی زندگی می کنند.

دو عامل دیگر تاثیر گذار بر سن افرادی جنسیت و مجرد و یا متاهل بودن افراد است. ( زنان به طور متوسط ۴.٨ سال بیشتر از مردان عمر می کنند ) محققین با دخیل کردن این دوعامل در مطالعه باز هم به نتایج یکسان رسیدند.

فاکتورهای سبک زندگی می تواند توضیحی بر این نتیجه باشد.

بسیاری از ادیان روش های ناسالم زندگی مانند مصرف الکل و مواد مخدر را محدود کرده اند که در کاهش طول عمر نقش دارند.

در بسیاری از ادیان اقداماتی برای کاهش استرس وجود دارد که باعث بهبود سلامت می شوند از جمله شکرگذاری، دعا، عبادت یا مراقبه.

نکته جالب توجه اینجاست که در شهرهای که افراد مذهبی مجبور بودند خودشان را با هنجارهای اجتماعی وفق دهند عمرشان نسبت به افراد غیر مذهبی بیشتر بود.

ولی در شهرهایی که نیازی به انطباق پذیری با هنجارهای اجتماعی نداشتند عمر افراد غیر مذهبی هم به اندازه افراد مذهبی افزایش پیدا می کرد.

دانشمندان از اصطلاح اثرگذاری خارجی برای این پدیده استفاده می کنند.

یعنی افراد غیر مذهبی که در مجاورت افراد مذهبی زندگی می کنند خواه نا خواه از مزایای تاثیر دین بر سلامت روحی و جسمی جامعه استفاده می کنند.

تحقیقات قبلی ارتباط دین با بهبود سلامت را مشخص کرده بود.

این مطالعه ١٣ ژوئن ٢٠١٨ در مجله Social Psychological and Personality Science به چاپ رسیده است

نظرات

ارسال نظر

  • چه کسانی می توانند حمایت از کالای ایرانی را تحقق بخشند؟

لينک اخبار و مطالب خواندنی خود را برای ما ارسال کنيد.